CHO THUÊ SLEEP BOX GIÁ RẺ TỪ 2TR TẠI NGUYỄN TRI PHƯƠNG QUẬN 10

Địa chỉ: 232 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10

Hotline: 0906262788

Đăng Ký Nhận Tin
CHO THUÊ SLEEP BOX GIÁ RẺ TỪ 2TR TẠI NGUYỄN TRI PHƯƠNG QUẬN 10
Ngày đăng: 28/06/2023 12:16 AM

SLEEP BOX CAO CẤP LINH HOUSE
Hệ thống hộp ngủ cao cấp, đầy đủ tiện nghi
232 Nguyễn Tri Phương, P4,Q10
Liên hệ: 0906262788 - 0773248175

💡𝑆𝐿𝐸𝐸𝑃 𝐵𝑂𝑋 Đ𝑈̉ 𝑁𝑂̣̂𝐼 𝑇𝐻𝐴̂́𝑇 : 🎈𝐵𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑜𝑥 𝑐𝑜́ đ𝑢̉ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡: 𝑇𝑢̉ 𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑎́𝑜, 𝑏𝑎̀𝑛 ℎ𝑜̣𝑐, đ𝑒̀𝑛, 𝑜̂̉ 𝑐𝑎̆́𝑚 đ𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑐𝑢̛̉𝑎 𝑘ℎ𝑜́𝑎 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑡 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔. 🎈𝐾ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑏𝑜𝑥 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑛𝑒̣̂𝑚, 𝑏𝑜̣̂ 𝑑𝑟𝑎𝑝, 𝑚𝑒̂̀𝑛 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́. 💡Đ𝑈̉ 𝑀𝑂̣𝐼 𝑇𝐼𝐸̣̂𝑁 𝑁𝐺𝐻𝐼 : 🎈Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦 𝑙𝑎̣𝑛ℎ, 𝑤𝑖𝑓𝑖 𝑓𝑟𝑒𝑒, 𝑡𝑜𝑖𝑙𝑒𝑡 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔. 🎈𝐾ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑖̣: 𝑡𝑢̉ 𝑙𝑎̣𝑛ℎ, 𝑚𝑎́𝑦 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡, 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̛̀, 𝑙𝑜̀ 𝑣𝑖 𝑠𝑜́𝑛𝑔, 𝑎̂́𝑚 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑡𝑜̂́𝑐, 𝑛𝑜̂̀𝑖 𝑐𝑜̛𝑚 đ𝑖𝑒̣̂𝑛... 𝐶𝑜́ 𝑐ℎ𝑜̂̃ 𝑝ℎ𝑜̛𝑖 đ𝑜̂̀. 🎈𝑇𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑓𝑟𝑒𝑒, đ𝑎̃ 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡ℎ𝑢𝑒̂.

💡𝐴𝑁 𝑁𝐼𝑁𝐻 𝑉𝐴̀ 𝑅𝐼𝐸̂𝑁𝐺 𝑇𝑈̛ : 🎈𝑇𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑜𝑥 𝑐𝑜́ 𝑐𝑢̛̉𝑎 𝑘ℎ𝑜́𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜𝑎́ 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑏𝑎̉𝑜 đ𝑎̉𝑚 𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑡𝑢̛, 𝑎̂́𝑚 𝑐𝑢́𝑛𝑔. 🔑 𝐾ℎ𝑜́𝑎 𝑣𝑎̂𝑛 𝑡𝑎𝑦 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖. ✨𝐺𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 𝑔𝑜́𝑖 𝐵𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑝ℎ𝑖́ 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑥𝑒 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑛ℎ𝑎

BAO ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI

- máy lạnh,

-máy giặt,

-máy sấy,

-máy lọc nước,

-tủ lạnh,

-wifi,

-thang máy,

-điện nước đầy đủ,

-nội thất sạch sẽ

Chỉ đường
Zalo
Hotline